Mgr. Alexandra Streitová, PhD.

IMG_6161.JPG

Mgr. Alexandra Streitová, PhD.

 • Somatický pohybový pedagóg

 • Pedagóg detského vývinu od narodenia v prístupe Body-Mind Centering®

​​

Prax v prístupe BMC® :

 • 2018 - ukončenie SME programu certifikátom Somatický pohybový pedagóg  v prístupe BMC® v Nemecku – Klein Jasedow

 • 2018 - Profesionálne otázky a kompetencia – Klein Jasedow, Nemecko

 • 2018 - Svalový systém - Bratislava

 • 2018 - Endokrinný systém  – Vussem, Nemecko

 • 2017​ - Nervový systém – Bratislava​

 • 2016 - Systém telesných tekutín  - Bratislava

 • 2013 - Orgánový systém – Bratislava

 • 2012 - Nervový systém – Paríž, Francúzsko

 • 2012 - Ligamentový systém – Miláno, Italy

 • 2009 - Kostrový systém – Bratislava

 • 2009 - IDME Program ukončený certifikátom IDME – Infant Developmental Movement Educator – Pedagóg pohybového vývinu od narodenia (Bratislava, 2009)

 • 2009 - IDME - 2 stupeň - Bratislava

 • 2009 - IDME - 1 stupeň - Bratislava

 • 2008 - Primitívne reflexy, vzpriamovacie odpovede  a rovnovážne reakcie  

 • 2008 - Základné neurocelulárne - neurologické vzorce - Bratislava

 • 2008 - Ontogenetický vývin - Bratislava

 • 2008 - Zmysly a vnímanie - Bratislava

Vzdelanie: 

1994 – 1997  Univerzita Komenského, Fakulta telesnej výchovy a športu

                       Doktorandské štúdium (vedecký odbor: Športová kinantropológia)

1989 – 1994  Univerzita Komenského, Fakulta telesnej výchovy a športu

                        (špecializácia: trénerské zameranie a pedagogika)

Doplnková vzdelanie:

7.-9.február 2020              workshop pre BMC® profesionálov a rodičov

                                           „Making connections“ s Thomasom Greilom a Ankou  Sedláčkovou

18.-20.november 2016   absolvovala kurz „Reflexná terapia

                                           pod vedením súkromnej ordinácie Júlia a Beáty Patakyových“

2014, 17.-21. september „Engaging the Whole Child“ s Bonnie Bainbridge Cohen - Bratislava

2012, 12.-15.január            Princípy kreatívneho pohybu v práci s deťmi (20 hod.) organizovaný OZ Babyfit

9/2013-7/2015                  2.ročný medzinárodný vzdelávací projekt SPARKS zameraný na špeciálne potreby

                                            (Somatic Practices, Art and Creation for Special Needs - Somatické metódy,

                                             umenie a tvorivosť pre  špeciálne potreby)

                                           – bol spoluprácou piatich krajín (Maďarsko, Slovensko, Veľká Británia, Taliansko a Francúzsko)

2/2008-6/2008               70 hod. Kurz Pohybové vzdelávanie detí predškolského veku, vedený Babyfit, o.z.