top of page

Mgr. Alexandra Streitová, PhD.

210998435_164748155710959_3299751755916628839_n.jpg

Mgr. Alexandra Streitová, PhD.

 • Somatický pohybový pedagóg

 • Pedagóg detského vývinu od narodenia v prístupe Body-Mind Centering®

 • Tréningy pre deti Skenar a BMC®

​​

Prax v prístupe BMC® :

 • 2018: ukončenie SME programu certifikátom Somatický pohybový pedagóg v prístupe BMC® v Nemecku – Klein Jasedow

 • 2018: Profesionálne otázky a kompetencia – Klein Jasedow, Nemecko

 • 2018: Svalový systém - Bratislava

 • 2018: Endokrinný systém  – Vussem, Nemecko

 • 2017​:  Nervový systém – Bratislava​

 • 2016:  Systém telesných tekutín - Bratislava

 • 2013:  Orgánový systém – Bratislava

 • 2012:  Nervový systém – Paríž, Francúzsko

 • 2012:  Ligamentový systém – Miláno, Taliansko

 • 2009:  Kostrový systém – Bratislava

 • 2009:  IDME Program ukončený certifikátom IDME – Infant Developmental Movement Educator – Pedagóg pohybového vývinu od narodenia (Bratislava, 2009)

 • 2009:  IDME - 2 stupeň - Bratislava

 • 2009:  IDME - 1 stupeň - Bratislava

 • 2008:  Primitívne reflexy, vzpriamovacie odpovede  a rovnovážne reakcie  

 • 2008:  Základné neurocelulárne - neurologické vzorce - Bratislava

 • 2008:  Ontogenetický vývin - Bratislava

 • 2008:  Zmysly a vnímanie - Bratislava

Vzdelanie: 

1994 – 1997:  Univerzita Komenského, Fakulta telesnej výchovy a športu

                        Doktorandské štúdium (vedecký odbor: Športová kinantropológia)

1989 – 1994:  Univerzita Komenského, Fakulta telesnej výchovy a športu

                        (špecializácia: trénerské zameranie a pedagogika)

Doplnková vzdelanie:

7.-9. február 2020:              workshop pre BMC® profesionálov a rodičov

                                             „Making connections“ s Thomasom Greilom a Ankou  Sedláčkovou

18.-20. november 2016:    absolvovala kurz „Reflexná terapia pod vedením súkromnej ordinácie Júlia a Beáty Patakyových“

17.-21. september 2014:    „Engaging the Whole Child“ s Bonnie Bainbridge Cohen - Bratislava

12.-15. január 2012:             Princípy kreatívneho pohybu v práci s deťmi (20 hod.) organizovaný OZ Babyfit

9/2013 -7/2015:                 2.ročný medzinárodný vzdelávací projekt SPARKS zameraný na špeciálne potreby

                                             (Somatic Practices, Art and Creation for Special Needs - Somatické metódy,

                                             umenie a tvorivosť pre špeciálne potreby)

                                             – bol spoluprácou piatich krajín (Maďarsko, Slovensko, Veľká Británia, Taliansko a Francúzsko)

2/2008 - 6/2008:              70 hod. Kurz Pohybové vzdelávanie detí predškolského veku, vedený Babyfit, o.z.

bottom of page