top of page

Michal Sabo

MichalNovy.png

Michal Sabo

  • Skenar terapeut

  • Lektor Skenar Akadémie Slovensko

  • Tréningy pre deti Skenar a BMC®

Skenar terapia:

„Skenar terapia nám umožňuje naštartovať celý systém človeka či zvieraťa, pomocou ktorého, vieme vyriešiť a vyliečiť daný problém alebo chorobu. Skenar má dar, ktorý nemá žiadny iný medicínsky prístroj. Tento dar skenaru umožňuje liečbu naším vlastným telom, bez žiadnych neprirodzených vecí. Všetko okolo nás sa vyvíja, vrátane nás. Preto vývoj je nevyhnutný na prežitie. Aj sám skenar sa vyvíja a zlepšuje každým dňom. Skenar nikdy nezostane na jednom mieste alebo úrovni, a preto ma práca so skenar napĺňa a baví.“

Môj odkaz: 

„Skenar nie je bolestivý, ale pravdu, ktorú vám ukáže vie byť. Jediná cesta ku uzdraveniu, je prijať vašu pravdu a prejsť cez ňu s pokorou, kľudom a odvahou.“

bottom of page