Referencie

IMG-2233_edited.jpg

Emka Saskia má vrodený genetický syndróm – prijímanie stravy cez nazogastrickú sondu

V Skenar klinike sa prvý krát liečila v 4 mesiacoch, kedy absolvovala cyklus 5 terapii, po ktorých sa vybrala sonda a Emka začala...

chlapec.jpg

Janko má vrodenú svalovú dystrofiu  FSHD typ 1, má sťaženú a kompenzačnú chôdzu, poruchu
sluchu stredného stupňa v ľavom uchu. V Skenar klinike sa začal liečiť v 10tich rokoch...

hypertyreoza2.jpg

Olga prekonala akútny zápal štítnej žľazy – subakútnu tyreoiditídu. Skenarom sa sama doma lieči preventívne od 44 roku života. V novembri 2019 sme podľa Nakatani diagnostiky...