top of page

Mgr. Michala Somorovská

misa_edited.jpg

Mgr. Michala Somorovská

  • Manažér SKENAR KLINIKY

  • Skenar terapeut

  • Kranioskrálna osteopatia, športový tréner, zážitkové semináre OZ Skenar záhrada

Skenar terapia:

„Skenar terapia je pre mňa pomoc vrátiť sa opäť na moju cestu, z ktorej som sa odklonila. Je to pomoc, ktorú vždy rada príjmem, pretože sa potom dokážem adaptovať stále rýchlejšie a mám čas žiť tvorivo, prítomne a bez strachu. Baví ma na nej pravdivosť, že je to liečba, ktorá nemanipuluje, pretože telo si zoberie presne toľko, koľko si dovolí.“

Môj odkaz:

„Skenar klinika má byť miestom novej medicíny – pochopenia a posúvania sa, miestom spolupráce a tvorenia – neexistuje jedna zázračná terapia, existuje zázračná komunikácia, ktorá spája rôzne prístupy a vyberie ten, ktorý je pre daný moment žiaduci. Želám si vytvárať pre nás takýto priestor.“

bottom of page