Pre  zdravý vývin novorodencov. Rodinné terapie a psychosomatika, autoimunitné a genetické ochorenia, podpora reprodukcie a pri tehotenstve.

  • Funkčná neplodnosť u žien a mužov, chorobné spomalenie spermii a chronická prostatitída

  • Možnosť ošetrenia žien počas celého tehotenstva, bolesti chrbtice, tráviace problémy, neskorá gestóza – preeklampsia, upravy hormonálnych disbalancii v tehotenstve

  • Možnosť dopomoci pri prenášaní a vyvolanie kontrakcii

  • Popôrodné ošetrenie mamy a novorodenca, preventívne nastolenie individuálnej chemickej rovnováhy u novorodencov a predídenie rozvinutiu skrytých ochorení, rodinných predispozícii

  • Popôrodné traumy – laktačné psychózy, dôsledky nedostatku kyslíka a rôznych iných kostnosvalových a neurologických tráum pri komplikovanom pôrode

  • Podpora prirodzeného rozvoja predčasne narodených detí

  • Zlepšenie kvality života pri DMO, rázštepu chrbtice, hydrocefálii, mikrocefálii, vrodených genetických syndrómoch- Downov syndróm

  • Správny vývin kostnosvalového systému, skoliózy

Zdravý vývin novorodenca