top of page

Ostatné terapie > Body-Mind Centering®

Body-Mind Centering®

  • Body-Mind Centering® (ďalej BMC®) je somatický prístup vyvinutý terapeutkou, pedagogičkou a tanečníčkou Bonnie Bainbridge-Cohen v USA.

  • Zakladá sa na anatomických, fyziologických, psychofyzických, embryologických a vývinových princípoch. Využíva vedený pohyb, vedomý dotyk, pohybové vzorce, zakladajúce sa v prvom roku nášho života, ktoré sú základom nášho efektívneho a ľahkého pohybu po celý život.

  • BMC® prístup pomáha obnovovať pohybové procesy efektívnejšie – stelesnením, pohybom a následným uvedomením. Telo sa učí byť vnímavejšie v rôznych vzťahoch, ktoré sú pri pohybe dôležité, pomáha preorganizovať ťažkosti (problémy) v pohybe a vo vnímaní ako u zdravých ľudí každého veku tak i pri špeciálnych potrebách detí a dospelých.

  • Dôležitý aspekt v Body-Mind Centering® je objaviť vzťah medzi malou aktivitou vo vnútri tela a následným viditeľným pohybom tela navonok, inými slovami, usmerňuje vnútorný bunkový pohyb v tele s vonkajším pohybovým prejavom pohybu v priestore. Toto zahŕňa nájdenie, uvedomenie, integrovanie rôznych tkanív v tele, objavovanie kvalít, ktoré prispievajú k danému pohybu s využitím rôznych telesných systémov.

BMC® prístup pomáha napr. pri:

  • bolestiach chrbtice (napr. driekovej a krčnej oblasti), nesprávnom držaní tela a nesprávnych pohybových návykoch, problémoch v pohyblivosti kolien, Parkinson syndróme a rovnováhe, oslabení brušnej dutiny a panvového dna, diastáze, pooperačných stavoch a znovunadobudnutí pohyblivosti

Terapeut: Alexandra Streitová

Cena: 60,-EUR

bottom of page